หน้าที่ของไต
กลุ่มสาระ:
05_สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 5

      ไตเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายของเรา  ไตของคนจะมีขนาดเท่ากำปั้น  มีลักษณะคล้ายเม็ดถั่วแดง  โดยปกติไตจะมี 2  ข้าง  คือ  ข้างซ้ายและข้างขวา  อยู่ทางด้านหลังของท้อง  ด้านข้างของไขสันหลังบริเวณเหนือเอว

ไต แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ดังนี้

ส่วนที่ 1  คือ เนื้อไต  ซี่งมี 2  ชั้น คือ เนื้อไตชั้นนอก  ประกอบด้วยหน่วยไตซึ่งมีประมาณข้างละ 1 ล้านหน่วย  และเนื้อไตชั้นใน 

ส่วนที่  2  คือ กรวยไต  ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมน้ำปัสสาวะส่งไปยังกระเพาะปัสสาวะทางหลอดไต 

ส่วนที่ 3  คือ  หลอดไต  ที่ทำหน้าที่นำน้ำปัสสาวะจากกรวยไตไปยังกระเพาะปัสสาวะ

        ไตทำหน้าที่ดูดซึมและเก็บสารบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและกรองของเสียและสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ออกจากร่างกาย นอกจากนี้ยังควบคุมสมดุลของน้ำและเกลือแร่  และความเป็นกรดเบสของของเหลวอีกด้วย  เมื่อร่างกายได้รับสารอาหารเข้าไปจะมีกระบวนการย่อยอาหารจะทำให้เกิดของเสียซึ่งร่างกายจะขับออกมา  เช่น คาร์บอนไดออกไซด์  น้ำยา  สิ่งแปลกปลอม  เป็นต้น  ของเสียที่จะเป็นพิษจะต้องถูกขับออก  เพราะสารพิษที่สะสมไว้จะเป็นอันตรายถึงตายได้

       หัวใจจะส่งของเหลวมายังไตวันละ 150 ลิตร  ซึ่งจะมีโซเดียมไปคาร์บอเนตปนอยู่ประมาณ  500  กรัม  กลูโคสปนอยู่ประมาร 250 กรัม  ไตจะกรองของเสียและระบายน้ำที่ร่างกายไม่ต้องการออกไป

       เลือดที่สูบฉีดจากหัวใจจะเข้าสู่ไตโดยผ่านเส้นเลือดอาร์เตอรี ในไตแต่ละข้างจะมีท่อเล็กๆ ทำหน้าที่เป็นเครื่องกรอง  เลือดที่กรองแล้วจะออกจากไตเข้าสู่เส้นเลือด  ของเสียทั้งหมดซึ่งมักจะเป็นยูเรียและน้ำที่เหลือจากการใช้ไปของร่างกายจะรวมตัวกันเป็นปัสสาวะ  ส่งมาทางท่อปัสสาวะและขับออกจากร่างกาย  เพื่อช่วยควบคุมการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง  และรักษาความดันเลือดในร่างกาย

 
ที่มา: หนังสือร่างกายมหัศจรรย์ ของชมรมบ้านวิทยาศาสตร์
เว็บลิงค์: http://www.nephrothai.org
คลิปอาร์ต:
คลิปวิดีโอ: