ระบบสุริยะ (โลก)
กลุ่มสาระ:
03_วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4

    โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เป็นวงโคจรซึ่งใช้เวลา 365.25 วัน เพื่อให้ครบ 1 รอบ ปฏิทินแต่ละปีมี 365 วัน ซึ่งหมายความว่าจะมี 1/4 ของวันที่เหลือในแต่ละปี ซึ่งทุกๆ ปีสี่ปีจะมีวันพิเศษ เพิ่มขึ้นมาอีก 1 วัน ทำให้ปีนั้นมี 366 วัน กล่าวคือ เดือนกุมภาพันธ์จะมี 29 วัน แทนที่จะมี 28 วันเหมือนปกติ (ซึ่งเรียกว่า ปีอธิกสุรทิน)

    ตามที่เคปเลอร์ค้นพบวงโคจรของโลกไม่เป็นวงกลม ในเดือนธันวาคมมันจะอยู่ใกล้ ดวงอาทิตย์มากกว่าเดือนมิถุนายน ซึ่งมันจะอยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุด โลกจะเอียงไปตามเส้นแกน ในเดือนมิถุนายน ซีกโลกเหนือจะเอียงไปทางดวงอาทิตย์

 
 


    ดังนั้น ซีกโลกเหนือจะเป็นฤดูร้อนและซีกโลกใต้จะเป็นฤดูหนาว ในเดือนธันวาคมจะเอียงจากดวงอาทิตย์ ทำให้ซีกโลกเหนือเป็นฤดูหนาวและซีกโลกใต้เป็นฤดูร้อน ในเดือนมีนาคมและกันยายน ซีกโลกทั้งสองไม่เอียงไปยังดวงอาทิตย์ กลางวันและกลางคืนจึงมีความยาวเท่ากัน ในเดือนมีนาคม ซีกโลกเหนือจะเป็นฤดูใบไม้ผลิ และซีกโลกใต้เป็นฤดูใบไม้ร่วง ในเดือนกันยายน สถานการณ์จะกลับกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับโลก 

  • โลกมีอายุประมาณ 4,700 ปี
  • โลกไม่ได้มีรูปร่างกลมโดยสิ้นเชิง เส้นรอบวงที่เส้นศูนย์สูตรยาว 40,077 กิโลเมตร (24,903 ไมล์)  และที่ขั้วโลกยาว 40,009 กิโลเมตร (24,861 ไมล์)
  • เส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวศูนย์สูตร 12,756 กิโลเมตร
  • ความหนาแน่น 5.52  ตัน/ลูกบาศก์เมตร
  • คาบการหมุน 0.9973  วัน
  • ความเอียงของแกนหมุน 23.4  องศา

 
ที่มา: http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/phitsanulok/suwicha_p/earth.html, http://thaiastro.nectec.or.th/library/solarsystem/planets.html
เว็บลิงค์: http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/phitsanulok/suwicha_p/earth.html, http://thaiastro.nectec.or.th/library/solarsystem/planets.html,th.wikipedia.org/wiki/ปีอธิกสุรทิน, http://th.wikipedia.org/wiki/โยฮันเนส_เคปเลอร์, http://th.wikipedia.org/wiki/ฤดูร้อน, http://th.wikipedia.org/wiki/ฤดูหนาว, http://th.wikipedia.org/wiki/ฤดูใบไม้ผลิ, http://th.wikipedia.org/wiki/ฤดูใบไม้ร่วง
คลิปอาร์ต:
คลิปวิดีโอ: