17_เทคนิคการอ่านให้เก่ง
กลุ่มสาระ:
01_ภาษาไทย และ ไฟล์ Audio
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 5

คลิกอ่านรายละเอียด

www.aksorn.com/userfiles/17_.pdf

 
ที่มา: http://school.obec.go.th/niboog/thai33101_1.html
เว็บลิงค์:
คลิปอาร์ต:
คลิปวิดีโอ: