จะสามารถใช้งานได้ เร็วๆนี้
ความรู้เพิ่มเติมเพื่อการสอน
และการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ค้นหาตามคำค้น:
  ค้นหาใน aksorn ค้นหาใน google
เลือกกลุ่มสาระฯ:
เลือกระดับชั้น:
ระบุ URL:
 
 
08_ภาษาอังกฤษ- ประถมศึกษาปีที่ 5 - มมฐ.no.5

การกล่าวทักทาย
การเปรียบเทียบ
การใช้ประโยคคำสั่ง
คำศัพท์สถานที่ต่างๆ ที่ควรรู้จัก
คำศัพท์อาชีพต่างๆ (Occupations)
คำศัพท์เกี่ยวกับนิสัย
เรามารู้จักวันคริสต์มาสกันเถอะ
สำนวนในการซื้อของ
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 


 

หน้าแรก เว็บไกด์