เจ้าหน้าที่จัดซื้อธุรการ

รายละเอียด

– เปิด PO สั่งสินค้า
– ประสานงานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
– ดูแลเอกสารต่าง ๆ เรื่องการเบิกของ การสั่งของ

คุณสมบัติ

– เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– จบการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง
– มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ ธุรการจัดซื้อ อย่างน้อย 1 ปี
– สามารถใช้ MS.Office ได้ดี
– หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ