เจ้าหน้าที่บัญชี GL/AR/AP (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

รายละเอียด
– ดูแลติดตามการชำระเงินให้ได้ตามกำหนดเวลาและถูกต้องตรงตามนโยบายและขั้นตอน
– ติดตามทวงถามเงินจากลูกค้าที่ขาดการชำระเงินซึ่งเลยกำหนดเวลาแล้ว
– ปิดรายการบัญชีลูกหนี้ประจำเดือนและประจำปี
– คอยตรวจเช็คบัญชีลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อแน่ใจว่าบัญชีลูกค้าแต่ละรายนั้นไม่มีปัญหา จนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

คุณสมบัติ
– เพศชาย / หญิง อายุ 24 – 35 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาบัญชี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
– หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความใส่ใจในรายละเอียด ทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ และมีความกระตือรือร้น
– สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
– สามารถใช้ Ms. Office โดยเฉพาะ Excel ได้ดี
– หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ