เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อคสินค้า  Inventory

ลักษณะงาน

- รับผิดชอบตรวจนับสินค้า วัสดุ, อุปกรณ์

- ดูแลการเบิกจ่ายให้กับแผนกต่าง ๆ

- บันทึกรับเข้า-จ่ายสินค้า, วัสดุอุปกรณ์

- จัดระบบการจัดเก็บสินค้า

- จัดวัสดุ และอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่พร้อมสต๊อกสินค้าคงเหลือ

- จัดทำรายงานประจำเดือนหรือปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

- หญิง / ชายอายุ  25 -  35  ปี

- การศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคลังสินค้า ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 3 ปี

- สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความชำนาญในโปรแกรม MS Excel