รายละเอียด – เปิด PO สั่งสินค้า – ประสานงานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง – ดูแลเอกสารต่าง ๆ เรื่องการเบิกของ การสั่งของ คุณสมบัติ – เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี – จบการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง – มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ ธุรการจัดซื้อ อย่างน้อย 1 ปี – สามารถใช้ MS.Office ได้ดี – หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ