รายละเอียด – ดูแลงานธุรการกลาง รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง – ดูแลงานจัดซื้อ จัดจ้าง และเอกสาร PR / PO คุณสมบัติ – เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี – วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีบุคลิกดี หน้าตาดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี – มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ – สามารถใช้ MS.Office ได้ดี – มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ ธุรการ กฏหมาย บัญชี มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นและภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี – หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ