รายละเอียด – นำเสนอและขายหนังสือแบบเรียน, หนังสือเสริมความรู้, สื่อดิจิทัล, และสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ ของบริษัท ให้แก่สถานศึกษา – เป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงานกับสถานศึกษา หรือกับร้านค้าตัวแทนจำหน่าย – บริหารลูกค้าในเขตพื้นที่ที่กำหนด – ดูแลบริหารยอดขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ – รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ – เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา – มีบุคลิกดี หน้าตาดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี – มีความสามารถในการนำเสนอสินค้า, มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง – มีประสบการณ์ด้านงาน Sale มาก่อน อย่างน้อย 1 ปี – ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่ – สามารถใช้ Ms. Office ได้ – หากมีประสบการณ์ในการเสนอขายสินค้า หรือติดต่องานราชการท้องถิ่น