พนักงานขาย กทม./ภูมิภาค


รายละเอียดงาน
• นำเสนอและขายหนังสือแบบเรียน, หนังสือเสริมความรู้, สื่อดิจิทัล, และสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ ของบริษัท ให้แก่สถานศึกษา
• เป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงานกับสถานศึกษา หรือกับร้านค้าตัวแทนจำหน่าย


คุณสมบัติ

1.เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
3.มีความสามารถในการนำเสนอสินค้า, มีประวัติการทำงานดี, มีความรับผิดชอบ, ซื่อสัตย์
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม MS Office ได้
5.มีรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.มีภูมิลำเนา หรือ สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้