เจ้าหน้าที่เรียงพิมพ์-จัดหน้า

รายละเอียดงาน
พิมพ์และจัดหน้าต้นฉบับหนังสือแบบเรียน

คุณสมบัติ

1.เพศชาย/หญิง
2.อายุไม่เกิน 35 ปี
3.วุฒิปริญญาตรี
4.สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ (ไทย/อังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 25 คำ/นาที
5.สามารถใช้โปรแกรม Pagemaker และ Indesign ได้