News

อักษร เอ็ดดูเคชั่น จับมือ เคมบริดจ์ ยักษ์ใหญ่ทางการศึกษา

เป็นผู้แทนจำหน่ายสื่อการเรียนอย่างเป็นทางการ

                        เร็วๆ นี้ นายตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  ผู้นำด้านนวัตกรรมทางการศึกษา   และออกแบบกระบวนการเรียนการสอนอย่างครบวงจร จับมือกับ สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge University Press) สำนักพิมพ์ด้านการศึกษาชั้นนำของโลก โดยนายแทเลียน   วีดู โกวินแดน Regional Director, ELT&Education ASEAN and North East Asia  เป็นผู้แทนลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายอันดีต่อการศึกษาของประเทศไทย เนื่องจากทางเคมบริดจ์เป็นแหล่งข้อมูลและให้บริการด้านการศึกษาแก่ผู้สอนและนักเรียนอายุตั้งแต่ 3 – 19 ปี

                        โดยมีมาตรฐานในการผลิตสื่อ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการคิดเชิงวิเคราะห์ รวมทั้งการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน สอดคล้องกับเป้าหมายของทางอักษรฯ ที่มุ่งเน้นสื่อการเรียนการสอนให้เข้าถึงผู้เรียน และสร้างห้องเรียนให้เกิดปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน โดยผ่านบุคลากรครูและสถาบันการศึกษา ในการนี้อักษรฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายรายใหญ่อย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิชาการ อักษรเจริญทัศน์

 

บุคคลในภาพ

- คุณตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 3 จากซ้ายมือ)

- นายแทเลียน วีดู โกวินแดน (Mr. Govindan Talian Veedu) RegionalRegional Director,  ELT & EducationASEAN and North East Asia (คนที่ 4 จากซ้ายมือ)

- คุณอาทิตยา วงศ์สุดรัก รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (คนที่ 5 จากซ้ายมือ)

- นายชาญวิทย์ จันทวร Chanwit  Chanthaworn Manager (คนที่ 6 จากซ้ายมือ)