โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2622-2999 ต่อ 1514 (คุณศิรินญา)

Email : englishseminar@aksorn.com