AKSORN’S ATLAS

AKSORN’S ATLAS

นำเสนอข้อมูลของประเทศไทยครอบคลุมทั้งด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ ผ่านแผนที่
-จัดทำและออกแบบแผนที่ใหม่ ข้อมูลล่าสุดโดยเทคโนโลยี GIS
-นำเสนอด้วย infographic
-สร้างทักษะการเรียนรู้และความเข้าใจจากแผนที่เฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับเนื้อหา
-ใช้เสริมความรู้จากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
-มีแผนที่ครอบคลุมทั้งด้านภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์

 

Previous สื่อส่งเสริมการศึกษาพิเศษ เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ LD
Next power pont plus

You might also like

New Product

Upload

เอกสารประกอบการเรียนการสอน Upload ม.4 (Update 18-5-61) : ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ เอกสารประกอบการเรียนการสอน Upload ม.5 (Update 18-5-61) : ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ เอกสารประกอบการเรียนการสอน Upload ม.6 (Update 18-5-61) : ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ 

New Product

คู่มือเตรียมสอบ พิชิต O-NET

สนใจสินค้าและส่วนลดโปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ได้แล้ววันนี้! โทร. 0-2622-2999