ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02-622-2999 ต่อ 1640 คุณวรท , คุณแก้วใจ , คุณสุรารักษ์

เกี่ยวกับ Benesse

Home  /  เกี่ยวกับ Benesse


Benesse Corporation


ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1955 ปัจจุบันเป็นบริษัทด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
มีธุรกิจหลักดังนี้ การวัดผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การจำลองข้อสอบเข้า
สื่อเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ศูนย์การเรียนรู้เสริมนอกโรงเรียน
ในปี 2017 มีนักเรียนกว่าล้านคนร่วมทำข้อสอบของ Benesse