5 ความเชื่อที่ผิดของการศึกษา

            ในสังคมนั้นมีชุดความเชื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาไหลเวียนอยู่มากมาย และในบรรดาความเชื่อเหล่านั้นก็มีหลายความเชื่อที่ผิด และสามารถบ่อนเซาะรากฐานทางการศึกษา หรือไม่ก็ทำให้บุคลากรทางการศึกษาหลงทางในการหาทางออกที่เหมาะสม และนี่คือความเชื่อที่ผิดทั้ง 5 ข้อ ที่เราอยากมานำเสนอครูครับ

1.ครูคือผู้มีความสำคัญมากที่สุดต่อการศึกษาของเด็ก

เราไม่ปฏิเสธว่าครูมีความสำคัญอย่างมาก ครูที่ดีสามารถสร้างความแตกต่างให้กับความสำเร็จของเด็กได้ แต่อันที่จริงแล้ว การที่เด็กจะประสบความสำเร็จในทางวิชาการขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย นั่นคือ สถานะทางสังคมเศรษฐกิจ,คุณภาพของสภาพแวดล้อมที่บ้านซึ่งส่งผลต่อจิตใจเด็ก และอีกมากมาย

2.การบ้านช่วยเพิ่มความสำเร็จของเด็ก

ไม่มีหลักฐานที่มาพิสูจน์ว่าการมีการบ้านเยอะจะช่วยเพิ่มความสำเร็จของเด็ก ในฟินแลนด์นั้น เด็กมีอัตราความสำเร็จที่สูงโดยมีการบ้านเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีเลย รวมถึงยังมีชั่วโมงเรียนที่น้อยด้วย สิ่งที่สำคัญมากกว่าการบ้านคือสิ่งที่เด็กได้ประสบในระหว่างวันที่เรียนมากกว่า

3.ขนาดห้องเรียนไม่สำคัญ

โดยเฉลี่ยของโรงเรียนทั่วไป ครูหนึ่งคนรับผิดชอบเด็กนักเรียนราว 100-150 คน ต่อวัน เป็นเรื่องที่ยากที่ครูจะดูแลเด็กนักเรียนให้ทั่วถึงทุกคน โดยงานวิจัยได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การลดจำนวนนักเรียนลงส่งผลต่อคุณภาพการสอนที่ดีขึ้น โดยในห้องเรียนประถมที่มีจำนวนนักเรียนน้อยลง ครูประถมสามารถให้คำแนะนำเฉพาะแก่เด็กนักเรียน ซึ่งส่งผลให้อัตราการสำเร็จการศึกษาสูงขึ้น เพราะฉะนั้นการลดขนาดห้องเรียนนั้นส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้นจริง

4.หลักสูตรที่ประสบความสำเร็จใช้ได้กับทุกที่

หากมีหลักสูตรหรือวิธีการสอนที่ใช้ได้ดีกับโรงเรียนหนึ่งหรือเขตหนึ่งแล้ว ไม่ได้หมายความว่าหลักสูตรนั้นจะใช้ได้ผลกับที่อื่นเสมอไป เพราะแต่ละโรงเรียน แต่ละเขต ต่างมีบริบทการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน หลักสูตรที่ดีต้องตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของโรงเรียนและนักเรียนอย่างเหมาะสม

5.เงินที่ใช้ลงทุนกับโรงเรียนไม่สำคัญ

มีการให้เหตุผลว่าถึงเราจะลงเงินไปกับการศึกษามาก แต่ผลการทดสอบของเด็กยังคงหยุดอยู่กับที่ อย่างไรก็ตาม การลงเงินให้กับโรงเรียนก็ยังเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ มีงานวิจัยชัดเจนว่า เมื่อเปรียบเทียบโรงเรียนที่มีทรัพยากรพร้อมกับโรงเรียนที่ไม่มี ผลลัพธ์ของความสำเร็จนั้นกลับสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านทรัพยากร เช่น การจ้างครูที่มีประสบการณ์และมีการศึกษาดีกว่า ด้วยเงินเดือนที่สูงกว่า ก็ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้เรียนด้วย

 

Credit:  https://www.edutopia.org/blog/myths-that-undermine-educational-effectiveness-mark-phillips