อาขยาน ภาษาไทย ป.1 – 6

อาขยาน ภาษาไทย ป.1 – 6

หนังสือรวบรวมบทอาขยาน ทั้งบทหลัก บทรอง ที่นักเรียนต้องศึกษาตามที่ ศธ. กำหนดไว้อย่างครบถ้วนตลอดทั้งปีพร้อมกิจกรรม เพื่อพัฒนาและฝึกการจำอย่างเป็นระบบแทรกหลักเกณฑ์การแต่งคำประพันธ์ที่เหมาะสมกับวัย ให้นักเรียนสามารถแต่งบทอาขยานง่ายๆที่เป็นบทเสริมได้ ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และนำข้อคิดจากอาขยานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

Previous งานอบรม คูปองครู
Next คู่มือเตรียมสอบ พิชิต O-NET

You might also like

New Product

คู่มือเตรียมสอบ พิชิต O-NET

สนใจสินค้าและส่วนลดโปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ได้แล้ววันนี้! โทร. 0-2622-2999

New Product

Upload

เอกสารประกอบการเรียนการสอน Upload ม.4 (Update 18-5-61) : ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ เอกสารประกอบการเรียนการสอน Upload ม.5 (Update 18-5-61) : ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ เอกสารประกอบการเรียนการสอน Upload ม.6 (Update 18-5-61) : ดาวน์โหลด คลิกที่นี่