บริษัทในกลุ่มอักษร มอบเงินบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

บริษัทในกลุ่มอักษร มอบเงินบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

บริษัทในกลุ่มอักษร ผู้นำนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนครบวงจร นำโดย คุณสุภาภรณ์  สิปปเวสม์  อาจารย์ที่ปรึกษาอาวุโส พร้อมด้วยคณะตัวแทนพนักงาน มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน โดยมีท่านผู้หญิงเพ็ญศรี  วัชโรทัย  กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้บรรเทาทุกข์และฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน ณ กองงานในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้

Previous กลุ่ม Facebook คูปองครู : อักษร เอ็ดดูเคชั่น
Next แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

You might also like