หนังสือลูกเสือสามัญ และ เนตรนารีสามัญ

หนังสือลูกเสือสามัญ และ เนตรนารีสามัญ

หนังสือเสริม ครบ จบในเล่มเดียวแบบ all in one ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ บอกแนวทางในการจัดกิจกรรมนับตั้งแต่เริ่ม เปิด-ปิด การประชุมกอง สาระความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ เสริมกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เน้นให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ รู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้

 

Previous อักษรเจริญทัศน์ อจท. ร่วมบริจาคหนังสือเรียน ช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านนาราชควาย นครพนม หลังโรงเรียนเกิดเพลิงไหม้
Next สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM

You might also like

New Product

คู่มือเตรียมสอบ พิชิต O-NET

สนใจสินค้าและส่วนลดโปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ได้แล้ววันนี้! โทร. 0-2622-2999