หนังสือลูกเสือสามัญ และ เนตรนารีสามัญ

หนังสือลูกเสือสามัญ และ เนตรนารีสามัญ

หนังสือเสริม ครบ จบในเล่มเดียวแบบ all in one ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ บอกแนวทางในการจัดกิจกรรมนับตั้งแต่เริ่ม เปิด-ปิด การประชุมกอง สาระความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ เสริมกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เน้นให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ รู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้

 

Previous AKSORN'S ATLAS
Next สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM

You might also like

New Product
New Product

SPARK

  แผน Spark ม.1 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ แผน Spark ม.2 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ แผน Spark ม.3 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่