สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM

สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM

(แบบปฏิบัติกิจกรรม STEM ม.ต้น) ดีอย่างไร

  • ง่ายและสะดวกต่อการจัดกิจกรรม STEM ของครู
  • นักเรียนสามารถทำกิจกรรม STEM ตามลำดับขั้นตอน
  • 6 ขั้น ได้อย่างสะดวกเป็น step by step
  • กิจกรรมหลากหลายและปฏิบัติได้จริง
  • สอดคล้องกับนโยบายสะเต็มศึกษาและสาระการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตร 51

 

Previous หนังสือลูกเสือสามัญ และ เนตรนารีสามัญ
Next อาขยาน ภาษาไทย ป.1 – 6

About author

You might also like

New Product
New Product

คู่มือเตรียมสอบ พิชิต O-NET

สนใจสินค้าและส่วนลดโปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ได้แล้ววันนี้! โทร. 0-2622-2999