สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM

สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM

(แบบปฏิบัติกิจกรรม STEM ม.ต้น) ดีอย่างไร

  • ง่ายและสะดวกต่อการจัดกิจกรรม STEM ของครู
  • นักเรียนสามารถทำกิจกรรม STEM ตามลำดับขั้นตอน
  • 6 ขั้น ได้อย่างสะดวกเป็น step by step
  • กิจกรรมหลากหลายและปฏิบัติได้จริง
  • สอดคล้องกับนโยบายสะเต็มศึกษาและสาระการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตร 51

 

Previous หนังสือลูกเสือสามัญ และ เนตรนารีสามัญ
Next อาขยาน ภาษาไทย ป.1 – 6

You might also like

New Product

SPARK

  แผน Spark ม.1 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ แผน Spark ม.2 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ แผน Spark ม.3 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  

New Product

Upload

แผน Upload ม.4 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ แผน Upload ม.5 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ แผน Upload ม.6 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

New Product

คู่มือเตรียมสอบ พิชิต O-NET

สนใจสินค้าและส่วนลดโปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ได้แล้ววันนี้! โทร. 0-2622-2999