อักษรเจริญทัศน์ อจท. ร่วมบริจาคหนังสือเรียน ช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านนาราชควาย นครพนม หลังโรงเรียนเกิดเพลิงไหม้

อักษรเจริญทัศน์ อจท. ร่วมบริจาคหนังสือเรียน ช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านนาราชควาย นครพนม หลังโรงเรียนเกิดเพลิงไหม้

ร่วมบริจาคหนังสือเรียน

นายณรงค์ พนมสุข ผู้จัดการประจำภาคมรกต 1

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด

เป็น ตัวแทนบริษัทฯ ในการบริจาคมอบหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2

ให้แก่ นายพรพิธ ควรรณสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราชควาย จังหวัดนครพนม

เพื่อช่วยเหลือภายหลังเกิดเหตุกรณีเพลิงไหม้อาคารเรียน เมื่อเร็ว ๆ นี้

Previous อักษรเจริญทัศน์ อจท. แจงปกหนังสือเรียน"เจตนาดี"
Next หนังสือลูกเสือสามัญ และ เนตรนารีสามัญ

You might also like