บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 5,000 ดอก

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 5,000 ดอก


ตัวแทน บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 5,000 ดอก จากโครงการ อักษรจิตอาสา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ใน พระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ สำนักงานเขตพระนคร ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2560

Previous obec_coupon : bn_1
Next กลุ่ม Facebook คูปองครู : อักษร เอ็ดดูเคชั่น

You might also like