ฟรีแผนการสอน หลักสูตรปฐมวัย

ฟรีแผนการสอน หลักสูตรปฐมวัย

 

แผนการสอน อนุบาล 1

Icon
แผนฯ อ. 1 ฉบับเต็ม 384.25 MB


แผนฯ อ. 1 ฉบับเต็ม

 

แผนการสอน อนุบาล 2

Icon
แผนฯ อ. 2 ฉบับเต็ม 463.90 MB


แผนฯ อ. 2 ฉบับเต็ม

 

แผนการสอน อนุบาล 3

Icon
แผนฯ อ. 3 ฉบับเต็ม 608.64 MB


แผนฯ อ. 3 ฉบับเต็ม

 

ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมใน 1 วัน ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 

 

 

Previous Targeting Mathematics
Next พร้อมแล้ว ใบสั่งซื้อชุดอาชีวศึกษา '61

You might also like