ตัวอย่างสื่อคณิตศาสตร์ใหม่!! จาก อจท. พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว

ตัวอย่างสื่อคณิตศาสตร์ใหม่!! จาก อจท. พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว

ประถม

แบบเรียน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 (1 หน่วย หลักสูตรฉบับปรับปรุง ’60) ดาวน์โหลดที่นี่

แบบเรียน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2 (1 หน่วย หลักสูตรฉบับปรับปรุง ’60) ดาวน์โหลดที่นี่

แบบเรียน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 (1 หน่วย หลักสูตรฉบับปรับปรุง ’60) ดาวน์โหลดที่นี่

แบบเรียน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 (1 หน่วย หลักสูตรฉบับปรับปรุง ’60) ดาวน์โหลดที่นี่

PowerPoint คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 ดาวน์โหลดที่นี่

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 (1 หน่วย หลักสูตรฉบับปรับปรุง ’60) ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 (1 หน่วย หลักสูตรฉบับปรับปรุง ’60) ดาวน์โหลด คลิกที่นี่


ม.ต้น

แบบเรียน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 (1 หน่วย หลักสูตรฉบับปรับปรุง ’60) ดาวน์โหลดที่นี่

แบบเรียน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 (1 หน่วย หลักสูตรฉบับปรับปรุง ’60) ดาวน์โหลดที่นี่


ม.ปลาย – ไม่เน้นวิทย์

แบบเรียน คณิตศาสตร์ ม.4 ไม่เน้นวิทย์ (1 หน่วย หลักสูตรฉบับปรับปรุง ’60) ดาวน์โหลดที่นี่


ม.ปลาย
เน้นวิทย์

แบบเรียน คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1 (1 หน่วย หลักสูตรฉบับปรับปรุง ’60) ดาวน์โหลดที่นี่

แบบเรียน คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2 (1 หน่วย หลักสูตรฉบับปรับปรุง ’60) ดาวน์โหลดที่นี่

 

 

 

Previous แผนสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใหม่!! จาก อจท. พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว
Next เอกสาร “ทำความเข้าใจหลักสูตร ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60)”

You might also like