กระบวนการเรียนรู้ 4 ทิศทาง :

เครื่องมือการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

• การเรียนรู้ไม่ใช่เพียงแค่ทำได้ตลอดเวลา แต่ยังทำได้ตลอดชีวิตอีกด้วย (Lifelong Learning Ecosystem)
• คนที่ประสบความสำเร็จในการก้าวต่อไปในโลกอนาคตไม่ใช่คนที่มีความรู้มากที่สุด แต่คือคนที่ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ต่างหาก

            ไม่เพียงแค่เราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา แต่เราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เพราะการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นแต่ในห้องเรียนหากแต่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแต่สิ่งสำคัญที่ทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพนั้นต้องขึ้นอยู่กับความสนใจและรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมซึ่งแตกต่างไปกันตามแต่ละบุคคล

            ไม่ว่าจะเป็นการเรียนที่ผ่านการแลกเปลี่ยนในหมู่ผู้เรียนและได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ,การเรียนผ่านระบบออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้ได้แบบไม่จำกัดเวลาและสถานที่ หรือการเรียนรู้ผ่านแบบทดสอบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้จริงโดยทั้งหมดนี้จะถูกผสมผสานและออกแบบจนเกิดเป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่เรียกว่า “การเรียนรู้ตลอดชีวิต”หรือ “Lifelong Learning Ecosystem”

            ดังนั้น คนที่จะประสบความสำเร็จในการก้าวต่อไปในโลกอนาคตไม่ใช่แค่คนที่มีความรู้มากที่สุด แต่คือคนที่ไม่คิดจะหยุดเรียนรู้ต่างหากซึ่งเครื่องมือที่ทำให้คุณเกิดการเรียนรู้ผลการวิจัยพบว่ามีกระบวนการ 4 วิธีที่นับเป็นการพลิกโฉมการเรียนรู้แบบใหม่ทรงประสิทธิภาพเพื่อปลดปล่อยศักยภาพของคุณตลอดกาล

Inline: กระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
            เราอาจคุ้นชินกับการเรียนการสอนที่ต้องมีผู้สอนโค้ชชิ่งใน Classroom ตามปกติแต่การเรียนรู้แบบเดิมๆนั้นผู้สอนมักวางตัวเป็นจุดศูนย์กลางเสมอ แต่การเรียนรู้ที่ดีนั้นต้องเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้มาคิดทบทวนตกผลึกและนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตนเองได้อย่างประสบความสำเร็จ หาใช่เรื่องถูกผิดตามความคิดของผู้สอนอย่างเดียว การเรียนรู้ควรให้โอกาสทุกคนได้ร่วมกันฝึกฝนทักษะต่างๆแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือความคิดเห็นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของทุกคนไปพร้อมๆกัน แล้วห้องเรียนจะเป็นมากกว่าห้องเรียนธรรมดา

Inline: Online: ไม่ใช่ E-Learning ธรรมดา
            E-Learning คือการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายออนไลน์ไม่ว่าจะผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนซึ่งมีผลประโยชน์มากมายเช่นมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสร้างสะดวกในการเรียนเข้าถึงได้ง่าย และสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาโดยการเรียนรู้ออนไลน์นั้นผู้เรียนสามารถเลือกอ่านได้ทั้งบทความชมวิดีโอและเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลานับเป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบริหารจัดการการเรียนรู้ได้ด้วยตัวคุณเอง ทั้งนี้ World Economic Forum ยังเคยรายงานว่าแรงงานในอนาคตมีความจำเป็นในการเข้าถึงการเรียนรู้ออนไลน์เพราะระบบต้องการแหล่งทรัพยากรมากพอต่อการพัฒนาทักษะที่ต้องในอนาคตการเรียนออนไลน์จึงอีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญ

Beeline: สร้าง Community ให้พัฒนาร่วมกัน
            ไม่มีผึ้งตัวใดตัวหนึ่งสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยขาดความสัมพันธ์กับผึ้งตัวอื่นภายในสังคมการเรียนรู้ก็เช่นกัน เราไม่สามารถเรียนรู้ได้ตัวคนเดียวแต่ต้องอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้หรือ Community ที่สร้างบรรยากาศให้เราเรียนรู้ได้ทุกวันซึ่งไม่ใช่แค่การเรียนหนังสือแต่คือกิจกรรมต่างๆให้เราได้สัมผัสประสบการณ์จริงจากผู้อื่น เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตตัวเอง Beeline จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้ การฝึกฝนทักษะและแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติและความคิดเห็นต่างๆผลลัพธ์ก็คือ “องค์แห่งปัญญาของกลุ่ม” (Collective Wisdom) ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าผู้เรียนทุกคนจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้และความสำเร็จของทุกคนโดยไม่ปล่อยให้มีใครถูกทิ้งกลางทาง

Frontline: เครื่องมือช่วยทำงานต่อในชีวิตจริง
            เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้ผ่านช่องทาง Online,ฝึกฝนทักษะด้วย InLine และแบ่งปันประสบการณ์กันใน Beeline แล้ว การเรียนรู้จะเกิดประสิทธิภาพที่สุดก็ต่อเมื่อเราได้นำความรู้นั้นๆ มาประยุกต์ใช้จริงและเรียนรู้จากการทำจริง โดย Frontline จะทำหน้าที่เติมเต็มผ่าน Application แบบฟอร์มที่มี Check List ให้คุณล็อคอินเข้ามาคอยตรวจสอบตัวเองได้ และดาวน์โหลดเครื่องมือเพื่อเข้ามาดูเป้าหมาย Goal Setting ซึ่งจะช่วยสร้างมั่นใจให้ผู้เรียนได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง นับเป็นเป็นโปรแกรมช่วยทำงานต่อในชีวิตตลอดไป

พลิกโฉมการเรียนรู้สู่ Lifelong Learning Ecosystem
            กระบวนการทั้ง 4 อย่างนี้ทำให้เราพัฒนาผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือ Personalize Learning เพื่อปลดปล่อยศักยภาพของออกมาได้มากที่สุด ซึ่งเป็นวิธีที่ SEAC (South East Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียนพิสูจน์แล้วว่า ทำให้คนเกิดการเรียนรู้ได้จริง
ทั้งนี้ SEAC มีเจตนารมณ์มุ่งพัฒนาและยกระดับศักยภาพของมนุษย์ ภายใต้แนวคิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในทุกช่วงอายุ “Lifelong Learning Ecosystem” ด้วยแพลตฟอร์ม 4Line Learning ดังกล่าวซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดในโลก ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความชื่นชอบ ความถนัด หรือความสนใจของตนเอง พัฒนาความสามารถและทักษะของคุณสู่อนาคตที่สดใสที่รอเราอยู่

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : เว็บไซต์ The Matter